Takom 1 35 Heavy Tank KV-5 Soviet 2006 wkhgyq2766-Models